Сертификат за настаняване: образец на шаблон за писмо - безплатен шаблон за писмо

Вие отсядате при трета страна и нямате доказателство за адрес. Вашият домакин може да ви напише удостоверение за настаняване или местожителство за вашите административни процедури. Ето пример за стандартно писмо.

Изтеглете документа

Име на собствено име

Адрес

пощенски код

Получател

Адрес

пощенски код

В (Град), на (Дата)

Предмет: удостоверение за настаняване

Уважаеми,

Аз, долуподписаният ( Име и собствено име на домакина ), роден на ( Дата на раждане ) в ( Място на раждане ) и живея в ( Пълен адрес на домакина ), удостоверявам на моята чест, че ( Име и собствено име на подаденото лице ), родено на ( Дата на раждане на лицето, което е внесено ) в ( Място на раждане ), в момента се подава в моя дом, намиращ се ( Пълен адрес на дома на жилището ).

Прикачени ще намерите копия на съответните ни документи за самоличност, както и доказателство за адреса на дома ми от по-малко от шест месеца.

Моля, приемете, госпожо, сър, изражението на най-добри мои поздрави.

Подпис

Изтеглете документа