Отводняване на къща: принцип и действие

Експлоатацията често е от съществено значение за борба с влажността, която може да нахлуе в дома, дренажът на къщата трябва да се подчинява на специфични правила, за да бъде ефективен. Разберете всичко, което трябва да знаете за отводняването на дома.

Патрик Слезак - 123RF © Патрик Слезак - 123RF

За какво се използва дренажът на къщата?

Борба с влажността, събиране на подпочвени води, това са основните задачи на дренажа на къщата . Независимо дали е резултат от капилярно покачване, проникване на вода или хидростатично налягане, влажността наистина може да причини много щети, когато атакува къщата и нейните основи. Следователно източването на къщата е от съществено значение, за да се гарантира защитата на основите от влага.

Как работи дренажът на къщата?

Има два вида дренаж за защита на дома от влага. Първият и най-разпространен е външният дренаж . Състои се от направата на нещо като яма около къщата, за да се монтира дренаж, след това свързан към обществената мрежа за евакуация на водата или към картер. Вторият тип домашен дренаж е вътрешният дренаж , който се открива, когато външният дренаж не е възможен. Следователно подобен изкоп трябва да бъде осигурен срещу стените на къщата, за да се събира там, като се използва канализацията, водата за евакуация.

Домашен дренаж: обадете се на професионалистите

А лошо направено къща дренаж може да бъде причина за опустошителни бедствия за дома. Следователно е от съществено значение да призовем специалисти да извършат дренажа на дома. По същия начин силно се препоръчва да извикате експерт, който да идентифицира причините за очевидната влажност, преди да предприемете дренажни операции, които може да не са необходими.