Главен цилиндър: за какво е?

За какво е главният цилиндър, важна част от спирачната система? Ето всички отговори.

Какво представлява главният цилиндър?

Неразделна част от спирачната система на превозното средство, главният цилиндър е част, поставена зад вакуумната чаша, чиято основна задача е да изпрати спирачна течност под налягане до цялото спирачно устройство, до колела. Главният цилиндър обикновено се състои от:

  • резервоар за спирачна течност, разположен отгоре, за да компенсира вариациите, свързани с температурата на веригата и въздуха, и който има две маркировки, минимум и максимум, между които нивото на спирачната течност винаги трябва да бъде намерете;
  • цилиндър и бутало, чиято роля е да улеснят налягането на спирачната верига, когато водачът задейства спирачния педал;
  • два изхода за всяка спирачна верига.

Работата на главния цилиндър

Когато не е в действие и следователно не е поискано от водача, главният цилиндър се характеризира с положение на буталото срещу аксиалната шайба, което му позволява да открие разширителните отвори и храна. Когато водачът упражнява спирачно действие, буталото и основната чашка се придвижват към дъното на отвора, за да препятстват отвора за разширение, действие, което, обобщено накратко, позволява компресията на течността и следователно спиране.Когато водачът забележи спад в спирачните характеристики на автомобила си, възможно е главният цилиндър да е причината. След това е необходимо да се провери, наред с други неща, дали няма изтичане на спирачна течност. Смяната на дефектен главен цилиндър е повече или по-малко сложна в зависимост от превозното средство. Определяйки спирачките и следователно безопасността на водачите, главният цилиндър трябва да се подменя внимателно и да се спазва препоръките на производителите.