Как да декларирам доходи, получени в чужбина без договор или фиш за заплата?

Въпрос от Жерар (Рен)

Работя в чужбина (дейност в петролната индустрия) за френска компания, но без договор или фиш за заплата. Трябва ли да обяснявам на данъчните власти и да декларирам в раздела за заплати на данъчния лист?

Отговор от Катрин Бюсон (адвокат)

Ако нямате трудов договор, вие практикувате като либерал. Ако сте чуждестранен данъчен резидент, трябва да се свържете с администрацията на държавата, в която работите, за да предприемете необходимите стъпки и да се декларирате в тази държава. Ако сте френски данъчно пребиваващ, в този случай ще трябва да се консултирате с двустранния данъчен договор, обвързващ Франция със страната, в която работите, за да видите конкретните процедури за данъци и декларации. В допълнение към класическата декларация за данък върху дохода (2042), ще трябва да се абонирате за 2047 за вашите доходи, получени в чужбина.