Учене: как да декларирам събраните суми?

Въпрос от Меган (Лион)

Здравейте. По време на последната си данъчна декларация декларирах цялата си година, докато бях в чиракуване и не надхвърлих прага от 16 000 евро. Така че нямаше да декларирам нищо. Така че в моята предварително попълнена данъчна декларация за тази година това не са правилните цифри, тъй като все още се учех от януари до август 2013 г. Трябва ли да отчитам нещо за този период? много благодаря

Отговор :

Заплатите на чираците се ползват от освобождаване в рамките на годишния размер на минималната работна заплата (17 163 евро за 2013 г.). В декларацията за данък върху дохода трябва да се вписва само излишната сума. Доколкото възнаграждението, което сте получили през 2013 г., е под този праг, цялото възнаграждение ще бъде освободено. Следователно е необходимо да коригирате предварително попълнената сума, която се появява при връщането Ви. Съответно може да се направи изявление, въпреки че ще бъде върнато известие за данъчно облагане.