Референтен данъчен доход: какво е RFR и къде да го намеря?

Референтният данъчен доход се изчислява от доходите, капиталовите печалби и надбавките, използвани при изчисляването на вашия данък. Това е индикатор за вашето ниво на доходи и по този начин се намесва в разпределението на определени данъчни предимства.

Референтният данъчен доход е изчислена сума в евроот данъчната администрация за вашето домакинство, според дохода, който декларирате, но също така и според приспадащите се такси и надбавки, използвани при изчисляването на вашия данък върху доходите, можете да намерите в последното си данъчно известие, на първата страница и в полето относно „Вашите препратки“ (горе вляво на документа).

Изчисляване на референтен данъчен доход

Следователно референтният данъчен доход се определя според информацията, изпратена до данъчните власти. За да го изчислите, той отчита вашия нетен доход, получен през година n-1, както и вашите капиталови печалби от недвижими имоти. Когато е приложимо, данъчните власти добавят някои други доходи и удръжки, приспадащи се от доходите ви, включително:

  • сумите, съответстващи на правата, появяващи се в спестовна сметка и използвани за финансиране на PERCO,
  • индустриални и търговски печалби (BIC) и нетърговски печалби (BNC) на определени компании,
  • доходи от инвестиции с фиксиран доход под 2000 евро,
  • тегления от договори за капитализация и животозастраховане,
  • доходите на автопредприемачи в микропредприятието,
  • служебни надбавки, получени от местен избран служител,
  • 40% приспадане на дивиденти,
  • удръжката за периода на задържане върху капиталовите печалби,
  • и т.н.

За какво се използва референтният данъчен доход?

Референтният данъчен доход е индикатор за нивото Ви на доходи. Той не влиза в данъчното изчисляване и като такъв не бива да се бърка с облагаем доход. Той служи като ориентир за определяне на определени социални и фискални мерки. Той ви е необходим например за всяко искане за стипендия, ваучери за почивка и се използва за определяне на цените на определени услуги като детската стая или столовата на вашите деца. Той се взема предвид и при предоставянето на генерални освобождавания от социални вноски (CSG) или вноски за изплащане на социален дълг (CRDS). От данъчна страна референтният данъчен доход служи като критерий за освобождаване за някои местни данъци (данък върху жилищата, данък върху имуществото и т.н.) за капиталови печалби от недвижими имоти, реализирани от пенсионери или притежатели на визитна картичка. увреждане.

ВИДЕО - Каква е разликата между референтния данъчен доход и облагаемия доход?

Зарежда се вашето видео „Референтен данъчен доход - JDN“