Заявете файл от комисията за свръхзадлъжнялост - Безплатен шаблон за писмо

Свръхзадлъжнялостта е неспособността на човек да се справи с дълговете си. Веднага след като види, че вече не може да изпълнява задълженията си, потребителят трябва да уведоми кредиторите си, за да се опита да намери мирно споразумение. Ако това не е възможно, той трябва да се възползва от комисията за свръхзадлъжнялост, като подаде преписка. Той седи във ведомствените клонове на Banque de France. Изтеглете файла Word.

Изтеглете документа

Г-н Име Фамилия

Адрес

пощенски код

Номер на файла

Комисия за свръхзадлъжнялост

Клон на Banque de France на (посочете департамента)

Адрес

пощенски код

Дата на мястото

Предмет: искане за досие със свръхзадълженост

Препоръчано писмо с обратна разписка

Уважаеми,

В момента изпитвам значителни финансови затруднения.

Тъй като не намерих решение с моите кредитори, бих искал да съставя досие за свръхзадлъжнялост.

Следователно, бихте ли могли да ми изпратите файл, за да можете да разгледате моята ситуация?

Моля, приемете, госпожо, сър, моите най-добри пожелания.

Подпис

Изтеглете документа