Как да декларирам, че се възползвам от предимството на Scellier?

Въпрос от Жан Франсоа (Villers Cotterets)

Здравейте, подписах покупката на апартамент "Scellier" през декември 2011 г., доставен и нает през 2013 г. Как да го декларирам, за да се възползва от данъчните предимства? Трябва ли продажната цена да включва нотариални такси?

Отговор от Франсоа Лебо (мениджър на богатството)

Трябва да попълните декларацията си за 2044-EB, като посочите цената за придобиване онлайн 7HJ. Посочената сума е цената на вашия имот плюс разходите за придобиване, т.е. нотариални такси, комисионни, платени на посредници, данък върху добавената стойност, такси за регистрация, ако е приложимо , и данъка върху поземлената регистрация. Общата сума е ограничена на 300 000 евро. През следващите години ще отложите 1/9 от тази цена на придобиване в полза на намалението на данъка.