Как мога да променя данъчния режим за доходите си от собственост?

След симулация в Интернет забелязах, че обзаведеният наем (BIC) е по-изгоден с поне 1000 евро в моя случай, отколкото голи наеми (микро земя или реални разходи). След планираното напускане на настоящия наемател, как мога да променя режима, като премина към обзаведени квартири? Какви биха били ограниченията? Местно данъчно облагане? И кога трябва да бъде уведомена данъчната инспекция?

Отговор

Превръщането на голия наем в обзаведен е безплатно, освен когато имотът се намира в община с повече от 200 000 жители или в отделите 92, 93 и 94, а наемателят не възлага имота на своя Основно местожителство. В тези случаи кметът трябва да издаде разрешение. Отдаването под наем предоставя статут на LMNP (непрофесионално обзаведен наем), което е фискално изгодно, но свободните професии не могат да упражняват тази дейност, тъй като последната се облага с данък от BIC.

За местно данъчно облагане, собствениците на обзаведени наеми подлежат на данък върху собствеността. Трябва да се подадат различни декларации до данъчните служби, за това трябва да се свържете с Бизнес данъчната служба (SIE) по мястото на имота. Имотът трябва да бъде обзаведен, за да може наемателят да го заеме незабавно.