Windows XP: стандартизиране на показването в папки

Ако представянето на файловете се различава от една директория в друга, връщането на нещата на място ще ви загуби времето. Отделете няколко секунди, за да приложите типичен изглед към записите си.

- Отворете всяка папка.

- Изберете най-подходящия дисплей, като издърпате едноименното меню (миниатюри, мозайки, икони, списък, подробности).

- След като сте получили задоволително оформление, отворете менюто Инструменти на етажа Опции за папки, преди да изведете раздела Изглед на преден план, за да приложите този външен вид към всички папки.

Изисква се потвърждение.