Отпуск по майчинство: кой от работодателя или от мен приспада IJSS?

Въпрос от Амина (Монпелие)

През 2013 г. бях в отпуск по майчинство. Работодателят ми е избрал суброгация на заплатата. Когато получих данъчната си декларация за доходи, беше посочен размерът на дневните надбавки за социално осигуряване (IJSS) и облагаемата ми заплата. Работодателят ми върху облагаеми заплати не приспада IJSS. Счетоводителят му каза, че трябва да зачеркна линията IJSS. По отношение на данъците ми се казва, че работодателят зависи от промяната на фиш или за да ми даде удостоверение. Бих искал вашето мнение.

Отговор :

Получените IJSS в резултат на отпуска ви по майчинство са облагаеми и трябва да бъдат декларирани. Сумата им обаче не бива да бъде взета предвид от вашия работодател. Следователно е необходимо да промените предварително попълнената сума във вашата декларация, тъй като в противен случай тези IJSS ще бъдат двойно обложени. Вашият работодател трябва също така да модифицира вашите разплащателни фишове, за да ви предпази от всякакви последващи затруднения, в случай на въпрос, зададен по този въпрос от данъчните власти. Също така би било за предпочитане да обясните грешката, направена от вашия работодател, в клетка Д (стр. 2) „допълнителна информация“ на вашата декларация, доколкото рядко се променя предварително попълнената сума за заплати и че то може да бъде разгледано отадминистриране като аномалия.