Извинение за домашното, което не е изпълнено: Шаблон за писмо - Безплатен шаблон за писмо

Детето ви прибира ли се с бележка от учителя в тетрадката си, защото не си е направило домашните? Ето стандартно писмо за отговор на учителя.

Изтеглете документа

Име на собствено име

Адрес

пощенски код

Получател

Адрес

пощенски код

В ( Град ), на ( Дата )

Тема: домашното не е изпълнено от детето ми

Госпожо ( или сър )

Обръщам се към вас с това писмо след думата, която сте написали в подвързващата книга ( Първо дете ) за задължение, което не е било изпълнено своевременно.

Съжалявам ( д ), когато научих, че ( Име ) не е свършил необходимата работа и мога да ви уверя, че това задължение ще бъде върнато възможно най-скоро. Уведомете ме, ако искате той / тя да напише допълнителни упражнения като наказание.

За да не се повтори този инцидент, се ангажирам да проверявам по-редовно в дневника му дали ( Име ) има някаква дължима домашна работа.

Освен това, ако желаете, можем да се срещнем с нас, за да обсъдим неговото обучение.

Моля, приемете, госпожо ( или господине ) най-добри поздрави.

Подпис

Изтеглете документа