SCI: как да декларирам наемането на квартира?

Въпрос от Ален (Шалон)

Досега един от партньорите на SCI се възползва от безплатно настаняване, но през 2013 г. той се премести и настаняването беше наето през 2013 г. (платен наемател). През останалите години беше просто, забелязах безплатно удоволствие в D15 (има го в съответния лист и също рамка V), но там, трябва ли да се отбележи? На коя дата стоим?

Отговор:

Имате предвид декларация 2072, отнасяща се до резултатите от SCI, които не подлежат на корпоративен данък. По отношение на ползването на безплатно настаняване в полза на един от партньорите, то трябва да бъде декларирано в партньорския лист в D15, дори ако то е прекратено през годината. В приложението към декларацията, отнасяща се до съответната сграда, трябва да декларирате само таксите, свързани с периода на наемане на сградата и следователно да неутрализирате тези, съответстващи на периода на безплатна наличност. Припомняме ви, че таксите могат да се приспадат само ако сградата носи доход. Пакетът от 20 евро за такси за управление обаче няма да трябва да бъде пропорционален.