Как да декларирам работата си по данъчната форма?

Извърших работи за подобряване на енергията в основното си жилище: смяна на прозорци, смяна на котел, инсталиране на терморегулатор и др. Как да отчета тази работа по декларацията си за данък върху доходите?

Ако сте закупили материалите и фирма ги е монтирала, или ако сте направили инсталацията сами, няма да се възползвате от данъчния кредит, трябва да бъде издадена фактура. В противен случай можете да се възползвате от данъчен кредит за извършената от вас работа, ако тя е основното ви местожителство и е завършена повече от 2 години към датата на плащане за работата. Кондензационният котел обаче трябва да има валиден сертификат "CE". Прозорците и устройството за управление на отоплението, допустими за данъчен кредит, трябва да отговарят на много специфични критерии за ефективност, посочени в известието за 2041 GR. Ако вашата работа може да бъде приспадната, тя трябва да бъде посочена в декларацията за 2042 RICI, в полета 7WG до 7BL.