Как да декларирам обезщетението, получено от избран служител?

Съпругът ми като заместник-кмет на нашата община получава надбавки от януари до ноември 2017 г., когато подаде оставка от поста си. Трябва ли да декларирам тези обезщетения и къде?

Отговор

Обезщетенията за услуги, получени от местно избрано длъжностно лице, подлежат на облагане с данък върху доходите в съответствие с процедурите за възстановяване по обичайното право. Окончателният данък при източника , който беше данъчната система за този вид доходи, беше премахнат със Закона за финансите за 2017 г. Поради това официалните надбавки, получени през 2017 г., трябва да бъдат декларирани с всички доходи през 2018 г. , на формуляр 2042 (хартиен или онлайн). Сумите обикновено се попълват предварително от DGFIP, както и за други доходи. През 2019 г. данъкът при източника също ще бъде приложен към тези обезщетения.