Оформление на документ в Word

За да подредите документ с Word 2007, трябва да обърнете внимание както на всички други текстообработващи програми на полето, ориентацията на документа, броя на колоните, ...

  • Размери на полетата: Отидете на "Оформление", след това в следния инструмент.
  • Посока на страницата (портрет или пейзаж): Винаги оставайте в "оформление" и продължете в следващия инструмент.
  • Направете колони: просто изберете текста, който искате да поставите в колона, и кликнете върху бутона на колоната (или отидете на „формат“)
  • Поставяне на рамка на страница: Отидете до оформлението на страницата
  • Искате да поставите рамка на страницата на вашия документ, за да я осветите малко, нищо не може да бъде по-лесно. Все още в раздела Layout, щракнете върху следния инструмент и изберете стила на границата за вашия документ.