Можем ли да приспаднем плана за хранене, когато имаме билети за хранене?

Синът ми няма столова на работа, но получава билети за хранене. Има ли право при изчисляване на действителните си разходи да приспадне еднократната сума от 4,45 евро за всяко хранене, взето през работните му дни?

Вашият син е на реални разходи и няма колективно хранене на работното си място или наблизо, той може да приспадне:

  • ако той разполага с пълни и точни подкрепящи документи, размерът на допълнителните разходи, равен на разликата между цената на платеното хранене и стойността на цената на хранене у дома, оценена за 2012 г. на 4.45 евро.
  • ако той не разполага с подробни доказателства, допълнителните разходи, които след това се оценяват на 4,45 евро на хранене Във всички случаи трябва да се приспаднат вноските на работодателя за ваучери за храна, ако служителят се ползва от тях подлежащи на приспадане разходи за храна.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО

  • Тези съкращения на данъци, които трябва да запомните при подаване!

    Инвестиции, дарения, работа ... Много устройства и арбитражи ви позволяват да намалите размера на данъка си върху доходите. Списък на данъчните облекчения, които не бива да забравяте във вашата декларация за данък върху доходите.