Как да редактирате вашия регистър в Windows XP?

Регистърът е база данни, съдържаща всички настройки и опции на Windows. За по-експертите сред вас този режим ви позволява достъп до вътрешните функции на вашата операционна система, за да ги модифицирате.

Регистърът съдържа информация и настройки за инсталирани устройства и софтуер, както и потребителите и предпочитанията на компютъра.

Следователно тази манипулация трябва да се извършва внимателно.

За да промените вашия регистър:

Отворете менюто " Старт "

Кликнете върху Run

Въведете regedit

Проверете, като щракнете върху OK

След това ще се появи прозорец, който ви позволява достъп до вашия регистър