Възможно ли е да се разшири класическото амортизиране на Robien?

В контекста на класическа инвестиция на Robien, какъв е отчетеният период на амортизация, има ли възможност за удължаване на тази амортизация? И за колко време?

Класическата система Robien се отнася до инвестиции, направени от 3 април 2003 г. до 31 август 2006 г. Амортизацията на първоначалната инвестиция се извършва, както следва: 8% от покупната цена (или себестойността) през първите пет години, след това 2,5% за следващите четири години, с възможност за удължаване, за период от 3 години с възможност за подновяване, след като условията за наем бъдат изпълнени. Това прави обща амортизация от 50% за 9 години, 57,5% за 12 години или 65% за 15 години.

Подобренията задължително се амортизират с 10% годишно в продължение на десет години. Разходите за реконструкция и разширение могат да бъдат амортизирани в продължение на 9 години (до 50%), но без възможността да се възползвате от удължаването на 6-годишната амортизация, разрешено за амортизация на жилища. Имайте предвид, че удължаването на амортизацията на произведенията е премахнато от данъка върху доходите за 2006 г.