Заключете / отключете слой във Photoshop

Повече от вероятно е отварянето на снимката ви да бъде заключено. Можете да го отключите с едно щракване. Обратното също е възможно за защита на съдържанието на слой.

Как да отключа слой?

Показване на прозореца на слоевете. В полето, където виждате името на вашия слой, има малка ключалка. Щракнете два пъти върху него.

Щракнете двукратно върху ключалката © Photoshop

Отваря се прозорец. Просто щракнете върху OK. Слоят е отключен.

Щракнете върху ok © Photoshop

Как да заключа слой?

Заключването на слой ви позволява да защитите съдържанието му от неправилно боравене. Показване на прозореца на слоевете. Над вашето изображение има малка лента със задачи, която ви предлага четири вида брави. Изберете този, който ви подхожда в зависимост от това, което искате да защитите:

  • заключване на прозрачни пиксели
  • заключване на пикселите на изображението
  • заключена позиция
  • заключете всичко
Щракнете върху ключалката по ваш избор. Изглежда вдясно от слоя. © Photoshop