Информирайте социалната сигурност за промяната на адреса си - безплатен шаблон за писмо

При преместване е необходимо да информирате социалното осигуряване. Това може да стане по пощата. В този случай ето образец на писмо, което ви позволява да уведомите социалното осигуряване. Този процес обаче може да се извърши и в Интернет, на сайта www.changement-adresse.gouv.fr.

Изтеглете документа

Г-н Име Фамилия

Адрес

пощенски код

Регистрационен номер :

CPAM (посочете отдела)

Адрес

пощенски код

Дата на мястото

Предмет: декларация за промяна на адреса

Уважаеми,

С настоящото ви информирам за моята промяна на адреса, която ще влезе в сила (посочете датата). Затова ви моля да запишете новите ми данни за контакт, за да ги актуализирам в моя файл:

Г-н.

Адрес

пощенски код

Моля, приемете, госпожо, сър, моите най-добри пожелания.

Подпис

Изтеглете документа