Как да променя звука, възпроизведен при стартиране на Windows?

Когато Windows стартира, звучи характерна малка музика. Обикновено обаче не е задължително. Звуковата среда на Windows може лесно да бъде персонализирана ...

За да промените музиката, пускана при стартиране, отидете на контролния панел и щракнете двукратно върху иконата за звуци и устройства.

Original text


Всички "дрънкания", издавани от Windows по време на различните текущи действия, са обобщени в раздела Звуци . Изберете свързаното действие от предлагания списък, в този случай стартиране на Windows .

Две възможности:

- използвайте бутона за преглед, за да намерите заместващ звук. По подразбиране полето се отваря в директорията Media, която групира всички звуци на Windows, но можете да намерите по-личен звук в друга папка, при условие че е във формат WAV.

-

Запазете споменаването (няма) , като превъртите надолу списъка отдолу, за да получите компютър, безшумен като шаран!

Щракнете върху Приложи, след това OK, за да потвърдите промяната.