Оранжево мобилно прекратяване: примерно писмо за отписване - безплатен шаблон за писмо

Вие сте мобилен клиент на Orange и искате да анулирате абонамента си? Ето пример на писмо с адреса на обслужване на клиенти, за да поискате прекратяване. Предпочитайте изпращането с препоръчана поща с потвърждение за получаване.

Отказ онлайн

Изтеглете документа

Име на собствено име

Адрес

пощенски код

Обслужване на клиенти на Orange Mobile

33 732 Бордо Седекс 9

В ( Град ), на ( Дата )

Тема: анулиране на моя мобилен абонамент за Orange

Уважаеми,

С настоящото Ви информирам за желанието си да прекратя абонамента си за Orange ( Име на пакета ) на мобилната линия ( Мобилен номер ) и сключен по договора с номер (Договор ).

Прекратяването на този договор се изисква по следната причина: ( по избор )

Минималният ми период на ангажимент е изтекъл и решавам да го прекратя. Това няма да доведе до никакви разходи за мен и прекратяването ще влезе в сила в края на известие от 10 дни от получаването на това писмо.

Минималният ми период на ангажимент не е изтекъл, но причината ми е легитимна ( Считат се за легитимни: безработица след уволнение, личен фалит, реорганизация / съдебна ликвидация, свръхзадлъжнялост, хоспитализация или отпуск по болест над 3 месеца, лишаване от свобода, смърт на абоната, преместващ се в чужбина ) и прилагам необходимите документи, удостоверяващи тази причина.

Минималният ми период на ангажимент не е изтекъл, но все пак искам да анулирам плана си. Знам, че ще нося отговорност за сумата на пакета до края на ангажимента ми ( или една четвърт от тази сума, ако прекратяването настъпи между 13-ия и 24-ия месец ).

Наясно съм, че абонаментът ще бъде прекратен в края на известие от 10 дни, считано от получаването на това писмо.

За разбирането,

Подпис

Изтеглете документа

Отказ онлайн

Трябва да се откажете от друг договор?

  • Интернет кутия
  • План за мобилен телефон
  • ТВ пакет
  • Автомобилна застраховка
  • Жилищна застраховка