Каква е ставката на данъчния кредит за слънчеви панели?

Въпрос от Жан-Пол (Калвисън)

Размерът на разходите, свързани с инсталирането на фотоволтаични слънчеви панели, поражда данъчния кредит. С каква скорост моля?

Отговор

Оборудването за производство на електричество чрез слънчева лъчиста енергия, т.е. слънчеви панели, отговаря на условията за данъчен кредит от 11%. Трябва да се отбележи, че разходите, запазени като основа за изчисляване на данъчното намаление, са ограничени на 1000 евро, включително данък на квадратен метър. Освен това инсталирането на фотоволтаични панели не може да се комбинира с други работи, образуващи пакет, отварящ правото на по-висока данъчна кредитна ставка. И накрая, размерът на разходите, пораждащи правото на данъчен кредит, не може да надвишава в продължение на пет последователни години сумата от 8 000 евро за едно лице и 16 000 евро за двойка, подлежаща на съвместно данъчно облагане. Тези суми се увеличават с 400 евро на издръжка.