Как да декларирам наемите си след приключване на намалението Demessine?

Въпрос от Жаклин (Арсак)

Здравейте, имам апартамент от 2001 г., придобит за освобождаване от данъци съгласно закона Demessine по това време. След 9-годишния наем (търговски лизинг от Odalys, следователно туристически) можете ли да ми потвърдите как да декларирам получените наеми, ако мога да приспада данъка върху имуществото и лихвите по заемите и Приспадане на CSG? Къде да отбележа специалната декларация за 2044 г.! Благодарим ви за сърдечната помощ

Отговор :

След 9 години собственост върху имота няма промяна в начина на деклариране на събраните наеми. Можете да продължите да приспадате такси и такси от доходи от собственост, а именно подобрения и ремонтни дейности, застрахователна премия, такси за управление, данък върху имуществото, лихви по заеми и осигурителни вноски на кредитополучателя. , такси за съсобственост ... Освен това не е необходима специална декларация за 2044 г., нормалната 2044 е достатъчна за деклариране на този доход.