Как да декларирам работа в наето жилище?

Как да приспадна и декларирам обема на работата (смяна на прозорци и врати), която съм извършил върху наетия от мен имот?

Отговор

Веднага след като сте подложени на „нормалния“ режим, трябва да попълните декларация No 2044 за доходи от собственост. Вашата работа ще бъде декларирана на ред 224. Линия, посветена на разходите за поддръжка и ремонт.

Всеки открит дефицит, който отива към ред 223, трябва да бъде подробно описан на редове 420 до 441 (следвайки указанията, посочени в декларацията), след което да бъде пренесен във вашата основна декларация (формуляр 20 °)

Бих посочил, че дефицитът на земя може да бъде компенсиран само с другите ви доходи до 10 700 евро (клетка 4BC от декларация № 2042). Ако наблюдаваният дефицит надвишава тази сума, излишъкът трябва да бъде отчетен в клетка 4ВВ и може просто да бъде компенсиран с печалбите от земята за следващите десет години.