Прекъсвач: принцип и действие

Важен елемент, за да се гарантира безопасността на електрическата инсталация, прекъсвачът предотвратява появата на множество аварии, свързани с опасностите от електричество. За да засилите вашата собствена защита, ето основната информация, която трябва да знаете за това устройство за сигурност.

© Бенджамин Лефевр - Fotolia

Ролята на прекъсвача

Интегрирана в електрическата инсталация, на основната функция на верига прекъсвач е да се спре подаването на електроенергия, когато открие аномалия. С други думи, прекъсвачът се използва за намаляване на тока, за да се избегне риск от пожар, токов удар или изгаряния по време на неизправност на електрическата инсталация.

Основните прекъсвачи

Днес, бушона и прекъсвача предимно играе ролята на верига прекъсвачи . Ако и двете позволяват да се намали токът, когато открият електрически свръхток, предпазителят има недостатъка да се самоунищожи, когато спре пристигането на тока, и следователно трябва да бъде сменен, докато прекъсвачът трябва само да бъде заменен. превъоръжена, за да може отново да изпълни ролята си.

Инсталирайте прекъсвач

Инсталирането на прекъсвач на електрическа инсталация не е много сложно за постигане, но изисква известни познания в областта на електричеството. Гарантирайки безопасността на хората и дома, прекъсвачът трябва да бъде инсталиран от компетентно лице или дори от професионалист. Във всички случаи инсталирането на прекъсвач трябва да се извърши в съответствие със стандартите, отнасящи се до електрическите инсталации, стандарт NF C 15-100, служещ за справка в тази област.

Съвет: подобно на електричеството, мълнията е отговорна за многобройни аварии във Франция и по света всяка година. Следователно свързването на вашата електрическа инсталация с ограничител на пренапрежение, който съответства на работата на прекъсвача, е допълнителен защитен подход, силно препоръчан.