Как да видите информацията за вашия компютър?

Ако сте инсталирали локална мрежа в дома си, може да е полезно да разпознаете всеки компютър. Всъщност всяка машина има име и това име може да бъде променено, ако е необходимо.

Преди всичко стартирайте "Моят компютър".

Вляво от прозореца, под „Управление на системата“, щракнете върху „Преглед на системната информация“.

Проверете раздела „Име на компютъра“, след което въведете името, което искате, в „Описание на компютъра“, така че впоследствие да може да се идентифицира с един поглед.