Смяна на колана на пералня

Може да има моменти, когато трябва да сглобите отново колан за пералня (коланът се е счупил или просто се е откачил от нормалното си местоположение).

При смяна не забравяйте да поръчате същия модел колан. Сглобяването се извършва като велосипедна верига:

  • поставете ремъка върху вала на двигателя и част върху ролката.
  • завъртете ролката.
  • коланът ще се щракне сам на мястото си.

Обяснение на номерата на колана на вашата перална машина

Вземете примера с колана MAEL 1242J5:

  • 1242 е дължината на колана
  • J (или H) съответства на вида на прорезите (ширина между 2 "зъба")
  • 5 съответства на броя на "зъбите"
  • MAEL (или TEM) съответства на вида на колана (Еластичен)

Имайте предвид, че еластичният колан е с 1 до 5 см по-малък от оригиналния колан (който е отпуснат) и ще трябва да бъде монтиран в сила. За специалистите по резервни части е по-лесно да намерите подходящ колан за вашата пералня с тези данни, отколкото с препоръките на производителя.

Вижте също: Инсталирайте пералня