Оранжево прекратяване (интернет кутия): стандартно писмо за отписване - безплатен шаблон за писмо

Ето пример на писмо, което да изпратите до обслужването на клиенти на Orange, за да прекратите абонамента си за интернет. Пощата трябва да бъде изпратена с препоръчана поща с потвърждение за получаване.

Отменете Orange онлайн

Изтеглете документа

Име на собствено име

Адрес

пощенски код

Обслужване на клиенти на Orange Internet

TSA 10018

59878– Лил Цедекс 9

В ( Град ), на ( Дата )

Тема: прекратяване на абонамента ми за Интернет

Уважаеми,

С настоящото Ви информирам за желанието си да прекратя абонамента си за Orange Box ( Име на абонамент ) под номера на договора ( Посочете номера на договора ).

Забелязах, че ще ми бъдат начислени такси за прекратяване и че абонаментът ще бъде прекратен в края на известие от 10 дни от получаването на това писмо.

Благодарим ви, че предприехте необходимите стъпки, за да се съобразите с молбата ми и да ви изпратя искрените си поздрави.

Подпис

Изтеглете документа

Отменете Orange онлайн

Трябва да се откажете от друг договор?

  • Интернет кутия
  • План за мобилен телефон
  • ТВ пакет
  • Автомобилна застраховка
  • Жилищна застраховка