Как да декларирам доходите си след сключен брак през годината?

Въпрос от Aurélie (Conflans-Sainte-Honorine):

Добър вечер, оженихме се през април 2013 г. Как да докладваме тази година? Сърдечно.

Отговор :

Сключеният през годината брак (или PACS) ви дава право на избор между:

- съвместната декларация за всички ваши доходи за 2013г.

- отделната декларация за съответния ви доход за цялата година и само за годината на брака. Следователно по изключение трябва да се абонирате за декларация, след това от следващата година съвместна декларация, освен ако вашият брачен договор не предвижда разделяне на собствеността. Там ще продължите да правите отделно изявление.

Във всички случаи декларацията трябва да бъде подадена в Центъра за публични финанси на вашия брачен дом.