SCI: как да коригирате надзор върху формата на декларацията за доходите за 2042 г.?

Пропуснах да декларирам във формуляр № 2042 елементите на формуляр № 2072 относно SCI, които изпращам на хартиен носител всяка година и това в продължение на няколко години. Това ли е наваксване? И ако да, как? Какво трябва да бъде завършено за 2042 г.?

Отговор

Можете да подадете коригираща декларация. За целта вземете празен формуляр, попълнете го, като коригирате грешката си и повторите всички останали вече декларирани елементи и посочете на първата страница „коригираща декларация“. Изпратете всичко до данъчната служба с препоръчано писмо с обратна разписка. Резултатите от SCI са обект на декларация от 2072 г. Освен това всеки партньор трябва да посочи в декларация от 2044 г. на свое име, на страница 1, техния дял от резултата, който се появява подробно в приложение 2072-S -AN2-SD и отчете резултата в поле 4BA от тяхната декларация за 2042 г.