Сменете батерията

Оборудване

нова батерия

кърпа

телена четка

чист вазелин

Как да се процедира ?

Преди да започнете, трябва да изключите захранването.

Изключете старата батерия. '' 'Предупреждение' '', наложително е да започнете да изключвате батерията с помощта на клемата минус (-).

Извадете батерията и я сменете с новата. Може да е полезно да го изтриете, ако мястото на батерията е замърсено.

Изтъркайте клемите на батерията с телена четка.

Намажете ги с вазелин по-лошо.

Свържете батерията. Моля, обърнете внимание, след това трябва да започнете да го свързвате с терминала плюс (+).

Вижте също: Автомобили: поддръжка на спирачките

Повреда, механичен проблем, въпрос за автомобила? Посетете автомобилния форум на Linternaute!