Как да предотвратите автоматичното стартиране на CD?

Когато CD-ROM остане в слота на компютъра, той ще има досадния навик да се рестартира, когато компютърът се рестартира. Една проста манипулация в Windows избягва това малко неудобство.

Започнете, като щракнете с десния бутон върху иконата Моят компютър.

След това кликнете върху "Properties".

В прозореца, който ще ви се отвори, щракнете върху раздела "Хардуер", след това върху "Диспечер на устройства".

Ще се покаже списъкът с компютърните периферни устройства. Намерете cd-rom устройството в този списък и кликнете върху малкото „+“ вляво, за да покажете вашето.

Щракнете двукратно върху него, за да се покаже прозорецът с настройки, след което щракнете върху раздела "Свойства".

Накрая кликнете върху „Настройки“ и премахнете отметката от квадратчето „Уведомление за автоматично вмъкване“.

Потвърдете, като щракнете върху OK.