Разрешение за непълнолетно лице - Безплатна проба на писмо

За училищно пътуване или пътуване непълнолетното дете може да се нуждае от писмено разрешение от един от родителите си. Ето модел за изтегляне на родителско писмо за разрешение ...

Изтеглете документа

Аз, долуподписаният (д) г-н (или госпожо) (посочете името), пребиваващ (държавен адрес) и действащ като (баща или майка), упълномощавам сина си (или дъщеря) (посочете името) и пребивавам в един и същ адрес (или друг, ако е различен) до (посочете причината).

Потвърждавам, че имам родителски правомощия над това дете.

Изтеглете документа