Използване на нивелир

Лесен за използване, нивелирът е задължителен инструмент във всички кутии с инструменти. Използва се за строителни работи, нивелирът се използва за определяне и проверка на правилността на вертикалността или хоризонталността на даден елемент.

© Linternaute.com / Agathe Azzis

Как работи нивелирът?

Нивото на балончето е инструмент, който измерва наклона на опора спрямо хоризонтална основа. Изцяло механично, неговата работа се върти около една или дори две прозрачни тръби, които съдържат обикновено жълта течност, в която се задържа въздушен мехур. Именно този въздушен мехур показва степента на ъгъла, образуван от елемента, върху който е разположен нивелирът.

Как да използвам нивелир?

  • За да проверите хоризонталността или вертикалността на вашата опора, вземете нивелира си и го поставете директно върху опората.
  • Ако балонът на нивото ви е между двете линии, това означава, че вашата опора е идеално хоризонтална или вертикална.
  • И обратно, ако балонът не е разположен точно между двете марки, това е защото опората не е хоризонтална или вертикална. За да се получи адекватен ъгъл, елементът трябва да се манипулира, докато балонът се закрепи перфектно между двете марки.
  • Тази технология се използва и на някои устройства като стативи. Нивелирът, чиято форма тогава придобива вид на сфера, позволява стативът да бъде идеално позициониран и там да бъде поставен лазерен нивелир, например, за да се получат по-точни измервания.
  • Посоката, поета от балона, винаги е в посоката към върха на склона.