Промяна на директен дебит - Безплатен шаблон за писма

Директният дебит е сигурен начин за плащане на дълг с фиксирана дата. Но как да промените вече установен директен дебит? Ако искате дебитът да бъде извършен по друга сметка, на която сте титуляр, трябва само да изпратите това стандартно писмо с препоръчана поща.

Изтеглете документа

Г-н Име Фамилия

Адрес

пощенски код

Номер на файла

Име на кредитора

Адрес

пощенски код

Дата на мястото

Предмет: Оттегляне на облигация

Препоръчано писмо с обратна разписка

Уважаеми,

Плащам всеки месец, чрез директен дебит от сметка № (посочете номера) , сумата от ... € (посочете сумата) за ... (посочете естеството на фактурата ).

Отсега нататък бих искал да направите този директен дебит от сметка № (посочете номера).

Следователно ще намерите приложено ново извлечение за банкова самоличност.

Моля, приемете, госпожо, сър, моите най-добри пожелания.

Подпис

Изтеглете документа