Дератизация: техника и операция

Съжителството с гризачи може много бързо да се превърне в обществен или семеен здравен проблем и да доведе до сериозни неизправности в електрическите вериги. Поради това е препоръчително да се отървете от плъховете възможно най-бързо, като приложите техниката за контрол на плъховете.

Какво казва законът за контрол на плъховете

За борба с плъховете на национално ниво циркулярното писмо от 9 август 1978 г. изисква частни лица и фирми да се предпазват от вредители. Този текст се допълва от мерки на ведомствено и общинско ниво. Затова преди да предприемете каквито и да било действия в тази област, препоръчително е да се консултирате с кметството си, защото някои дори предоставят финансова или материална помощ.

Превантивни мерки за ратифициране

Преди да извършите контрол на плъховете, е наложително да извадите хранителните ресурси от земята и да съхранявате храната в затворени хладилници или шкафове. Също така е необходимо да се запушат отворите в стените, да се провери плътността на вратите, прозорците и целостта на канализационните решетки. Кофите за боклук трябва да бъдат затворени, помещенията за боклук, дворовете и общите части да се поддържат чисти. Външната обстановка е проектирана и поддържана по такъв начин, че да избягва потенциални заслони и ниши.

Лечебни действия за контрол на плъхове

За да се практикува ефективен контрол на плъховете, е необходимо да се идентифицира точно вида на гризачите (плъх или мишка), за да се използва подходящата стръв. Тези продукти се предлагат във всички дрогерии, супермаркети или магазини за „направи си сам“. Изберете антикоагуланти от витамин К от последно поколение, които са по-безопасни и по-ефективни, или родентициди, формулирани с горчиви вещества, които предотвратяват отравянето. Вече не е необходимо някои опаковки да се разопаковат, за да се избегне случаен контакт или поглъщане, по-специално от деца или домашни любимци.

В случай на повреда или масово замърсяване, не се колебайте да се обърнете към професионалисти с умения и ресурси извън обсега на широката общественост.