Как да изключа Центъра за сигурност на Windows XP?

Центърът за сигурност се появи със Service Pack 2 на Windows XP управлява настройките за защита на вашия компютър: защитна стена и антивирус. Повтарящите се и понякога ненужни предупреждения, които налага, могат да станат обезпокоителни. В този случай е достатъчно да го деактивирате. Имайте предвид, че тази операция не премахва защитата на вашия антивирус.

Първо въведете "services.msc" в командата "Run".

В отворения прозорец „Услуги“ намерете „Център за сигурност“. За да го отворите, щракнете с десния бутон и изберете "Properties".

Появява се блокът "Свойства на Центъра за сигурност", в опциите за тип стартиране изберете "Деактивирано".

След това вашият Център за сигурност е деактивиран