Уведомете за напускане (настаняване - наем) - безплатен шаблон за писмо

Наемател ли сте и предстои ли да напуснете дома си? Възможно е да направите това по всяко време по време на лизинга, без непременно да се налага да се оправдавате пред лизингодателя. Имайте предвид обаче, че има срок за предизвестие за отпътуване.

Приближава ли се вашата академична година? Искате ли да се преместите в по-голям апартамент? Наемателят на необзаведено жилище може да даде отпуск по всяко време. Имайте предвид, че трябва да спазвате период от един месец, ако квартирата ви се намира в напрегната зона. Ако имате някакви съмнения, кликнете тук, за да се консултирате със симулатора на сайта service-public.fr. Това е особено случаят, ако живеете например в Париж или Лил. Ако не сте засегнати, приложимият срок за предизвестие е три месеца.

За да предадете отпуска си, просто изпратете писмо за отпуск на собственика, в което се посочва датата на отпътуване. Моля, имайте предвид, че това писмо не може да бъде изпратено по имейл до лизингодателя. Той трябва да бъде изпратен с препоръчана поща с обратна разписка. Ако срокът за предизвестие е намален до един месец, наемателят трябва да обоснове напускането си в писмото си. Ако няма причина, се прилага тримесечният период. Ето примерно писмо, което да изпратите на наемодателя си в случай на ваканция и когато важи 3-месечният срок за предизвестие.

Подгответе хода си

Изтеглете документа

Г-н / Г-жа Име Фамилия

Адрес

пощенски код

Г-н / Г-жа Име Фамилия

Адрес

пощенски код

В ( Място), на (Дата)

Предмет: известие за напускане на квартирата

Препоръчано писмо с обратна разписка

Уважаеми,

С това писмо Ви уведомявам за намерението си да напусна настаняването, което съм заемал от (посочете датата), намиращо се (посочете адреса).

В съответствие с член 12 от закона от 6 юли 1989 г. ще спазвам срок за предизвестие от 3 месеца от получаването на това писмо.

Ще се свържа с вас, за да можем да уговорим среща за изготвяне на опис на арматурата.

Моля, приемете, госпожо, сър, моите най-добри пожелания.

Подпис

Изтеглете документа

Подгответе хода си