Как да разпределите салдото на която и да е сметка като изключителен доход?

Въпрос от Жан-Луи (Choisy-le-Roi)

След като смених работата си през януари 2013 г., по това време получих салдото си от всяка сметка, включително месечната си заплата, както и компенсаторни надбавки за платена ваканция. Видях обаче, че е възможно различните обезщетения, получени след прекратяване на трудов договор, да бъдат обявени за „изключителен доход“, за да се намали тяхното въздействие върху отчета за доходите. Какво да правя ?

Отговор:

Изключителен доход може да се възползва от системата на фактора. Но те могат да доведат до прилагането на системата на коефициентите, само ако надвишават средния нетен доход, според който данъкоплатецът е облаган през последните три години.