Как да запиша подробностите за действителните си разходи?

Въпрос от Gérard (Lahourcade)

Как да напиша подробностите за действителните си разходи благодаря?

Отговор :

Ако искате да приспаднете действителния размер на вашите професионални разходи (а не да приложите стандартното намаление от 10%), трябва да въведете общата сума в полета 1AK и / или 1BK и / или 1CK. Също така трябва да прикачите към декларацията си подробен отчет за тези разходи, съставен на обикновен хартиен носител, който да показва подробности за записаните разходи (разходи за хранене, транспортни разходи, разходи за настаняване, разходи за обучение ...). Допълнителни документи за тези суми трябва да се съхраняват в случай на данъчна проверка.