Допълнителна кутия: предимствата и недостатъците

Когато искате значително да увеличите мощността на колата си, се използват два основни метода, единият от които е инсталирането на допълнителна кутия.

Обобщение
  • Допълнителна кутия: за какво е?
  • Допълнителна кутия: предимствата
  • Допълнителна цена на кутията
  • Допълнителна кутия: недостатъците

Има няколко метода за увеличаване на мощността на двигателя. Първият се състои от препрограмиране на оригиналния електронен компютър на превозното средство с цел промяна на параметрите, конфигурирани от производителя, това е препрограмиране на двигателя. Вторият метод е да инсталирате допълнителна кутия. Ако тези две решения имат предимства и недостатъци, това на допълнителната кутия предизвиква най-разгорещените дебати.

Допълнителна кутия: за какво е?

По-рано запазена за превозни средства, предназначени за конкуренция, допълнителната кутия е демократизирана през последните двадесет години за физически лица. Целта на инсталирането на този тип кутии е да се увеличи мощността на двигателя на автомобила. Под повече мощност нямате предвид само максимална скорост. Това се отнася главно за времето за ускорение и по-бързото задействане на турбото, което прави шофирането по-приятно. По същия начин, ако превозното средство трябва да тегли тежък товар, като каравана, допълнителната кутия се превръща в истински актив.

Допълнителна кутия: предимствата

Следователно допълнителният агрегат дава възможност за увеличаване на мощността на двигателя. Основното му предимство, в сравнение с препрограмирането на кутията на производителя, е, че тя може лесно да бъде извадена от двигателя, за да възстанови превозното средство до първоначалната му конфигурация. Цената му също е по-ниска от препрограмирането.

Допълнителна цена на кутията

Ако цените варират от 100 до 1000 евро, HDI дизелов инжекционен двигател ще страда от устройство от нисък клас. По същия начин, най-ефективните допълнителни агрегати могат да генерират намаляване на разхода на гориво с около 10%, което не бива да се пренебрегва.

Допълнителна кутия: недостатъците

Монтирането на допълнителна кутия представлява голяма промяна в двигателя. В резултат на това се изисква задължително преминаване към услугите на DRIRE (бившите мини), за да се приведе документът за регистрация в съответствие. Без този процес застраховката на вашето превозно средство не е валидна за шофиране по открити пътища. И накрая, самият принцип на допълнителната кутия има съществен недостатък. Той заблуждава оригиналния компютър, за да генерира допълнително налягане на горивото. Това в дългосрочен план създава преждевременно износване на компонентите на двигателя.