Работи: Как да попълня данъчния си лист за действителната схема?

Възползвах се от свободното място на старо необзаведено жилище, за да извърша работа: изолация на стените, подмяна на масления котел с котел с ниска консумация и подмяна на вратите и прозорците с PVC тройни стъклопакети. Работата беше извършена между септември 2013 г. и май 2014 г. Следователно имам фактури за подмяна на рамките през 2013 г., а останалите през 2014 г. Как да попълня данъчния си формуляр за реалната система?

Отговор

Разходите, свързани с топлоизолация и отопление, обикновено попадат в категорията на разходите за подобрения и следователно се приспадат добре от доходите ви от собственост. За вашата данъчна декларация за 2013 г. трябва да споменете в декларацията за 2044 г .: на ред 224 сумата на труда, платена през 2013 г., след това подробно да ги посочите в раздел 400 от декларацията. В действителност приспадането може валидно да бъде направено само върху дохода на годината, през която действително са изплатени сумите (независимо от датите на започване и завършване на работата и датите на изплащане на заемите, които са платени. може да бъде сключен договор). Следователно работата ви, платена през 2014 г., ще бъде приспадана от наемите ви през 2014. Вие оставате свободни от методите за деклариране: чрез интернет или на хартия.